De Limburgse economie groeit, maar…

De Limburgse economie kende een boerenjaar in 2019, maar kreeg door COVID-19 een flink klap in de eerste jaarhelft van 2020. Dat blijkt uit de berekeningen van de Toekomstindicator. Die publicatie brengt de economische gezondheid van Limburg in kaart. “In combinatie met een historische achterstand op Europese topregio’s maakt dat er dringend actie vereist is”, luidt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg, de alarmbel. “We zijn trots op onze ondernemers, maar willen met deze publicatie de kat de bel aanbinden. Onze overheden moeten zo snel mogelijk schakelen opdat onze bedrijven kunnen excelleren.”

“Het is belangrijk om ook de economische impact van het coronavirus permanent te monitoren. Vanuit de verschillende overheden zijn er al heel wat maatregelen genomen. Het is nu zaak om in iedere nieuwe fase adequaat te handelen vanuit alle bestuursniveaus om zo de Limburgse economie terug te lanceren en de welvaart te garanderen.”, aldus Jos Lantmeeters.

Lees het volledige persbericht op: https://www.voka.be/nieuws/toekomstindicator-grote-uitdagingen-voor-limburgse-economie

Sint-Truiden herdenkt corona-slachtoffers

Deze voormiddag vond in Sint-Truiden een ingetogen herdenking plaats ter ere van de vele inwoners die sinds 1 maart zijn overleden. Een groot gedeelte ervan was Covid-19 gerelateerd. Voor alle overlijdens golden dezelfde regels. Families moesten afscheid nemen op veilige afstand, niet hand in hand. Het rouw- en verwerkingsproces verliep heel anders.  Steun betuigen en gesteund worden kon enkel uit de verte. Terwijl we op het moment dat we een geliefde verliezen net nood hebben aan samen-zijn, een warme handdruk of knuffel. Om aan dit gemis tegemoet te komen, richt de stad Sint-Truiden een stilteplek in met vergeet-me-nietjes en een gedenkboom. Mensen kunnen dan op elk moment, wanneer zij er behoefte aan hebben, naar deze stilteplek gaan.

Het herdenkingsmoment werd rechtstreeks uitgezonden op TVL.

Een verslag van de herdenking kan je hier bekijken.

Opening Biostoom Beringen

Gisteren was de gouverneur aanwezig op de opening van de biostoomcentrale in Beringen. De centrale zal het afval van onze inwoners recycleren en gebruiken als grondstof om er duurzame energie van te maken. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat we ook in Limburg steeds slimmer met ons afval omgaan! Tegelijk kan het belang van innovatie niet genoeg worden onderlijnd. Om allerlei uitdagingen aan te pakken maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven om zich duidelijk te onderscheiden van anderen.

Meer info over Biostoom Beringen via deze link

Openhartig gesprek

Het nieuwe seizoen van Hallo Limburg, het praatprogramma op TVL, is begonnen en gouverneur Jos Lantmeeters had de eer om als eerste gast de spits af te mogen bijten. Zijn eerste werkweek zit erop en dus blikken ze terug op de start van deze belangrijke nieuwe fase in zijn leven. In een openhartig gesprek spreekt hij onder andere over zijn trotse familie en zijn jeugdjaren.

Heb je de uitzending gemist en wil je ze graag herbekijken? Dat kan door te klikken op deze link!

Oprichting Cultuur Offensief Limburg

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters heeft het overlegplatform Cultuur Offensief Limburg opgericht. Dat moet ertoe leiden dat er in de toekomst meer Vlaamse cultuursubsidies naar Limburg zullen vloeien.

Bij de jongste ronde van de projectsubsidies, waarmee cultuurminister Jan Jambon (N-VA) losse initiatieven ondersteunt, kwam Limburg er opnieuw bekaaid af. Amper 3 procent van de totale pot was weggelegd voor deze provincie.

Dat Limburg slecht scoort bij de verdeling van cultuursubsidies is een oud zeer, maar gouverneur Lantmeeters wil die tendens ombuigen met de oprichting van het overlegplatform Cultuur Offensief Limburg. “Omdat we snel willen handelen gaan we woensdag al van start”, zegt Lantmeeters. “In eerste instantie met enkele belangrijke culturele spelers zoals Z33, Het nieuwstedelijk en C-mine. Later zullen we die groep nog uitbreiden. Ook de Limburgse politici die deel uitmaken van de commissie cultuur in het Vlaams Parlement worden uitgenodigd. We leggen ook contact met het kabinet-Jambon, maar die zullen er de eerste keer nog bij niet zijn.”

Kwaliteit

Cultuur Offensief Limburg moet uiteindelijk leiden tot meer cultuurgeld voor Limburg. In eerste instantie hoopt Lantmeeters dat het overlegplatform de kwaliteit van de ingediende aanvraagdossiers kan opkrikken. Nieuw is dat voornemen niet. Begin 2018 stelde toenmalig cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) Pieter Jan Valgaeren aan om de cultuursector in Limburg te versterken. Ook de oprichting van LIKO (Limburgs Kunstenoverleg) moest resulteren in betere dossiers.

“Er zijn inderdaad al wat initiatieven genomen, maar als je naar de jongste verdeling van de projectsubsidies kijkt, moet je vaststellen dat het resultaat er niet is. Misschien is het probleem niet enkel het schrijven van de dossiers, maar ligt het ook aan de inhoud. Ook dat moeten we bekijken. Bovendien krijg ik signalen dat de genomen initiatieven slagkracht missen. Ik denk dat daar een rol voor mij als gouverneur kan weggelegd zijn.”

Als gewezen Vlaams Parlementslid voor N-VA kent Lantmeeters niet alleen het Limburgse cultuurveld, maar heeft hij ook een directe lijn met het kabinet-Jambon. Dat cultuur geen provinciale bevoegdheid meer is, ziet hij niet als een bezwaar. “Het is mijn taak om de belangen van de Limburgers te verdedigen op alle vlakken. Bevoegdheden zijn daarbij onbelangrijk.”

Persbericht in Het Belang van Limburg, 07/09/2020

Stoomcursus noodplanning

Gouverneur Lantmeeters heeft gisteren op zijn eerste werkdag al meteen een uitgebreid bezoek gebracht aan de dienst Noodplanning en Crisisbeheer. Dit is de dienst die onder andere instaat voor rampenbestrijding, de opmaak van noodplannen en de organisatie van allerlei oefeningen.

Omdat de gouverneur binnen de provincie de eindverantwoordelijke is voor dit domein, kreeg hij via een stoomcursus alvast de belangrijkste principes mee.

Dag Limburgers!

Vanaf vandaag vlieg ik er in als jullie nieuwe gouverneur. Het is voor mij een hele eer deze job te mogen doen. Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit om de liefde voor Limburg en haar inwoners om te zetten in een positief verhaal dat onze provincie sterker zal maken. Via deze facebook-pagina zal ik jullie hier van op de hoogte houden, dus aarzel niet om deze pagina te volgen.

Vanochtend als eerste op het programma: een kennismaking met de nauwe medewerkers in het Provinciehuis en enkele interviews met @TVL en @Hbvl. Deze namiddag: verdere toelichting rond crisisbeheer.

#limburg #eerstewerkdag #droomjob

Eedaflegging

Jos Lantmeeters heeft gisteren de eed afgelegd als nieuwe gouverneur van de provincie Limburg. Hij deed dat in handen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. Jos Lantmeeters is de 21e gouverneur van onze provincie en volgt Herman Reynders op. Op dinsdag 1 september gaat hij officieel aan het werk in het provinciehuis.

De kersverse gouverneur heeft na zijn eedaflegging ook meteen een aantal vragen van journalisten beantwoord over hoe hij zijn functie ziet:

“Ik zal eigen accenten leggen. Maar eerst en vooral wil ik toch dat de gemeenten beter samenwerken, zodat ze een tegengewicht vormen tegen grote steden in andere provincies.” Intussen is hij ook de namen van de Limburgse burgemeesters aan het instuderen. “Mijn vrouw heeft me ondervraagd, ik had een paar foutjes”, lacht Lantmeeters. “Ik kende blijkbaar nog niet alle nieuwelingen.” Verder wil hij vooral besturen maar wel binnen de krijtlijnen. “Ik zal overal aanwezig zijn, ook in de deputatie. Daar mag ik mijn mening geven maar heb ik geen stemrecht. Op de novemberzittingen (waar de gedeputeerden hun beleid aankondigen, nvdr.) zal ik zelf ook geen rede houden.”

Ik zal eigen accenten leggen. Maar eerst en vooral wil ik toch dat de gemeenten beter samenwerken, zodat ze een tegengewicht vormen tegen grote steden in andere provincies.

Jos Lantmeeters

“Voorlopig blijf ik in Genk wonen, want nu wil ik me eerst en vooral op mijn werk concentreren. Daarna zien we wel. Ik wil in elk geval dat er meer leven komt in dat huis en ik ga bekijken welke activiteiten we er kunnen organiseren.” Elke nieuwe gouverneur krijgt meteen ook de vraag of het niet tijd wordt dat die tuin van 5.000 vierkante meter wordt opengesteld voor publiek, iets wat de stad Hasselt al sinds dit voorjaar samen met Vlaanderen bestudeert. Ook daarover heeft Lantmeeters nog niets beslist. “Die tuin en dat huis mogen van mij open hoor. Alleen ben ik niet de eigenaar en moeten we zien hoe dat op een veilige en gecontroleerde manier kan.”

Citaten uit: Het Belang van Limburg, 18/8/2020