Bezoek aan collega Theo Bovens

Mijn eerste officiële bezoek aan collega Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg  in Nederland.

We bezegelden onze inter-Limburgse samenwerking die in de toekomst nog belangrijker zal worden voor onze regio.

De grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen academici, ondernemers, onderzoekscentra,… moeten de motor zijn van innovatie en groei.

Daarnaast zullen we nieuwe kansen en opportuniteiten zoeken voor de werking van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) en de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de hefboom Interreg Vlaanderen-Nederland sterker proberen inzetten.