Doe geen onverantwoorde dingen!

Doe dit weekend geen onverantwoorde dingen, houd u aan nu al aan de nieuwe, strengere regels, die de regering afkondigt en beperk uw contacten. Dat is de dringende oproep van gouverneur Jos Lantmeeters.

De situatie in Limburg is deze week zienderogen verslechterd. Het virus is overal en vooral in Midden-Limburg kleurt de kaart donkerrood. Het aantal Covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen ligt op 52, waarvan 11 op intensieve zorgen. Vanuit Luik, waar de tweede golf lelijk huishoudt, is de vraag gekomen om 5 coronapatiënten in onze provincie op te nemen.

Bekijk mijn oproep op https://www.tvl.be/nieuws/gouverneur-lantmeeters-doe-geen-onverantwoorde-dingen-106734

Gouverneur Lantmeeters eist meer middelen van federale regering in de strijd tegen drugs

Gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters eist van de federale overheid meer middelen om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Hij ondersteunt hiermee de oproep van procureur Guido Vermeiren. De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg legde een crimineel netwerk bloot dat zich vanuit onze provincie bezighield met grote internationale drugstransporten. Om deze criminelen te kunnen pakken, moet de nieuwe regering met extra middelen over de brug komen meent de gouverneur. Desnoods moeten ze het regeerakkoord maar aanpassen zegt hij.

Bekijk het volledige fragment op https://www.tvl.be/nieuws/gouverneur-lantmeeters-eist-meer-middelen-van-federale-regering-in-de-strijd-tegen-drugs-105892

Bezoek aan collega Theo Bovens

Mijn eerste officiële bezoek aan collega Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg  in Nederland.

We bezegelden onze inter-Limburgse samenwerking die in de toekomst nog belangrijker zal worden voor onze regio.

De grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen academici, ondernemers, onderzoekscentra,… moeten de motor zijn van innovatie en groei.

Daarnaast zullen we nieuwe kansen en opportuniteiten zoeken voor de werking van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) en de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de hefboom Interreg Vlaanderen-Nederland sterker proberen inzetten.

Blijf de richtlijnen volgen

De corona-cijfers in Limburg zijn stijgende. Met als huidige situatie dat er 6 personen in het ziekenhuis liggen (waarvan 1 persoon op ICU), er 5 overlijdens zijn geweest sinds 1/8 en het meest recente reproductiegetal 1,3 bedraagt. Tegelijk is het duidelijk dat de bereidwilligheid van de burger om de COVID-richtlijnen te blijven volgen sterk afneemt. Gouverneur Lantmeeters wil de Limburgers die de maatregelen wel blijven volgen een hart onder de riem steken door anderen op te roepen om de richtlijnen te volgen en zich niet te laten verleiden tot uitspattingen.

“Dat mensen het moeilijk hebben, daar is uiteraard begrip voor,” beklemtoont gouverneur Lantmeeters. “Het is niet evident om de boog gespannen te houden voor zo’n lange tijd. Maar tegelijk blijven de cijfers de voorbije weken dag na dag stijgen en zijn de besmettingen stilaan verspreid over de hele provincie en over alle lagen van de bevolking. Terugkomende vakantiegangers, scholen en het verenigingsleven duiken bijvoorbeeld vaker op als bron van besmetting. Het feit dat burgers terug meer bewegingsvrijheid hebben en interageren via verschillende domeinen in het leven vertaalt zich in deze stijgende cijfers. Niemand is dus veilig voor Covid-19. Het virus is er nog steeds en zal ook nog een tijdje actief blijven.”

Vandaag uit de gouverneur zijn bezorgdheid over de stijgende cijfers ook naar de lokale besturen en vraagt hij hen om actief te blijven communiceren en sensibiliseren, in het bijzonder over de zes gouden regels die wel duidelijk zijn.

“Afstand houden, je handen wassen, je nauwe sociale contacten beperken… Het zijn eigenlijk eenvoudige gebaren die een enorme impact hebben in het afremmen van de verspreiding,” aldus gouverneur Lantmeeters. “En vooral: ze zijn voor iedereen duidelijk.”

Verder vraagt de gouverneur iedereen om bij contacten met anderen zijn of haar gezond verstand te gebruiken en zich niet te laten verleiden tot allerlei uitspattingen. “Vorige week kwamen enkele Limburgse voetbalclubs met ‘extra-sportieve’ activiteiten negatief in het nieuws. De beelden van dansende en zingende voetballers na de wedstrijd werden via social media gretig gedeeld.  Onverantwoordelijk gedrag dat geleid heeft tot een lokale opstoot van het virus. Betekent dit dat er niet meer gesport mag worden? Neen, zeker niet maar sport veilig en conform de richtlijnen.  Dit soort wangedrag dat de gezondheid en de vrijheid van andere Limburgers in gevaar brengt moet absoluut vermeden worden. Tegelijk ondermijnt dit de nauwgezette inspanningen van de overgrote meerderheid die wel de richtlijnen volgen. Mijn oprechte dank aan hen om mee te helpen om het virus in Limburg terug te dringen,” besluit de gouverneur.

De Limburgse economie groeit, maar…

De Limburgse economie kende een boerenjaar in 2019, maar kreeg door COVID-19 een flink klap in de eerste jaarhelft van 2020. Dat blijkt uit de berekeningen van de Toekomstindicator. Die publicatie brengt de economische gezondheid van Limburg in kaart. “In combinatie met een historische achterstand op Europese topregio’s maakt dat er dringend actie vereist is”, luidt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg, de alarmbel. “We zijn trots op onze ondernemers, maar willen met deze publicatie de kat de bel aanbinden. Onze overheden moeten zo snel mogelijk schakelen opdat onze bedrijven kunnen excelleren.”

“Het is belangrijk om ook de economische impact van het coronavirus permanent te monitoren. Vanuit de verschillende overheden zijn er al heel wat maatregelen genomen. Het is nu zaak om in iedere nieuwe fase adequaat te handelen vanuit alle bestuursniveaus om zo de Limburgse economie terug te lanceren en de welvaart te garanderen.”, aldus Jos Lantmeeters.

Lees het volledige persbericht op: https://www.voka.be/nieuws/toekomstindicator-grote-uitdagingen-voor-limburgse-economie

Oprichting Cultuur Offensief Limburg

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters heeft het overlegplatform Cultuur Offensief Limburg opgericht. Dat moet ertoe leiden dat er in de toekomst meer Vlaamse cultuursubsidies naar Limburg zullen vloeien.

Bij de jongste ronde van de projectsubsidies, waarmee cultuurminister Jan Jambon (N-VA) losse initiatieven ondersteunt, kwam Limburg er opnieuw bekaaid af. Amper 3 procent van de totale pot was weggelegd voor deze provincie.

Dat Limburg slecht scoort bij de verdeling van cultuursubsidies is een oud zeer, maar gouverneur Lantmeeters wil die tendens ombuigen met de oprichting van het overlegplatform Cultuur Offensief Limburg. “Omdat we snel willen handelen gaan we woensdag al van start”, zegt Lantmeeters. “In eerste instantie met enkele belangrijke culturele spelers zoals Z33, Het nieuwstedelijk en C-mine. Later zullen we die groep nog uitbreiden. Ook de Limburgse politici die deel uitmaken van de commissie cultuur in het Vlaams Parlement worden uitgenodigd. We leggen ook contact met het kabinet-Jambon, maar die zullen er de eerste keer nog bij niet zijn.”

Kwaliteit

Cultuur Offensief Limburg moet uiteindelijk leiden tot meer cultuurgeld voor Limburg. In eerste instantie hoopt Lantmeeters dat het overlegplatform de kwaliteit van de ingediende aanvraagdossiers kan opkrikken. Nieuw is dat voornemen niet. Begin 2018 stelde toenmalig cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) Pieter Jan Valgaeren aan om de cultuursector in Limburg te versterken. Ook de oprichting van LIKO (Limburgs Kunstenoverleg) moest resulteren in betere dossiers.

“Er zijn inderdaad al wat initiatieven genomen, maar als je naar de jongste verdeling van de projectsubsidies kijkt, moet je vaststellen dat het resultaat er niet is. Misschien is het probleem niet enkel het schrijven van de dossiers, maar ligt het ook aan de inhoud. Ook dat moeten we bekijken. Bovendien krijg ik signalen dat de genomen initiatieven slagkracht missen. Ik denk dat daar een rol voor mij als gouverneur kan weggelegd zijn.”

Als gewezen Vlaams Parlementslid voor N-VA kent Lantmeeters niet alleen het Limburgse cultuurveld, maar heeft hij ook een directe lijn met het kabinet-Jambon. Dat cultuur geen provinciale bevoegdheid meer is, ziet hij niet als een bezwaar. “Het is mijn taak om de belangen van de Limburgers te verdedigen op alle vlakken. Bevoegdheden zijn daarbij onbelangrijk.”

Persbericht in Het Belang van Limburg, 07/09/2020