Jaarverslagen

Elk jaar rapporteren de gouverneurs over hun werkzaamheden via een jaarverslag aan de Vlaamse Regering.

Dit verslag bevat, naast het overzicht van de invulling van de specifieke coördinatieopdracht, ook een weergave van de opdrachten die de gouverneur in zijn functie van Vlaamse Regeringscommissaris heeft uitgevoerd in het werkjaar 2020.

Volledigheidshalve wordt ook een overzicht gegeven van de opdrachten uitgevoerd in het kader van de federale materies.

Jaarverslag 2020