Limburgse taken

Naast de door de Vlaamse en federale overheid vastgelegde taken behartigt de gouverneur ook de Limburgse belangen. Bijvoorbeeld door zelf initiatieven te nemen of door een rol op te nemen in diverse organisaties en overheidsinstellingen. Hieronder een beknopt overzicht.

SALKturbo

SALKturbo is de opvolger van het eerste, succesvolle SALK (Stategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat) dat onze provincie er bovenop moest helpen na de sluiting van Ford. Ook dit plan zet verder in op de versterking van het Limburgse socio-economische weefsel door de belangrijke uitdagingen op het vlak van digitalisering, klimaat en diversiteit aan te pakken. Experten en stakeholders worden samengebracht rond vijf werktafels met als thema’s: ondernemingsweefsel, ondernemingsruimte en energie, mobiliteit, digitalisering en dynamisch talent. De resultaten van deze werktafels moet leiden tot concrete acties die de Limburgse economie de komende jaren moet versnellen, versterken en verder ontwikkelen. De gouverneur is sturend lid van de taskforce.

Complex project Noord-Zuid Limburg

Het complex project Noord-Zuid Limburg wil een duurzame en gedragen oplossing vinden voor de verkeerssituatie in en om de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. De realisatie van dit stuk weg moet een vlotter en duurzamer verkeer mogelijk maken tussen het noorden en het centrum van onze provincie. De gouverneur is binnen dit project zowel procesbegeleider als voorzitter van de stuurgroep.

Stichting Limburg Sterk Merk (LSM)

LSM wil in Limburg impulsen geven aan projecten die uniek, innovatief en vernieuwend zijn. Het gaat hierbij vooral om strategische projecten die  Limburg op de kaart zetten of projecten die broodnodig zijn voor de ontwikkeling van onze provincie maar in het reguliere circuit niet kunnen gehonoreerd worden. Deze stichting reikt subsidies uit aan deze zogenaamde niet-rendementsgebonden projecten die vooral een maatschappelijke meerwaarde opleveren voor onze provincie en dit op tal van domeinen. De uitbreiding van het aanbod aan masteropleidingen aan de UHasselt is hier een mooi voorbeeld van. Ook de euregionale samenwerking is een belangrijk aandachtspunt. De gouverneur is voorzitter van het directiecomité.

Limburg – LSM – Limburg als voorsprongregio en Sterk Merk. Een evenwichtige ontwikkeling van Limburg bevorderen … dat is de missie van LSM. (stichtinglsm.be)

Cultuur Offensief Limburg

Dit overlegplatform wil de kwaliteit van de Limburgse aanvraagdossiers voor cultuursubsidies verhogen. Daarvoor worden een aantal belangrijke provinciale spelers samengebracht die hun expertise en ervaring op dit vlak ter beschikking stellen. Daarnaast wil het overleg ook een structureel platform bieden om toekomstige strategische samenwerkingen te faciliteren en te ondersteunen. De gouverneur is inspirator van dit initiatief.

CleanTech Antenne Limburg

Deze antenne werd opgericht in het kader van de ambities om Limburg klimaatneutraal te maken en ondersteunt en stimuleert bedrijven in het vergroenen van hun activiteiten. Daarnaast werd er een cleantech community opgestart die vier maal per jaar professionals en experten samenbrengt rond een centraal thema. De gouverneur is voorzitter.  

Maas- en Demerbekken

De Maas en de Demer zijn belangrijke waterlopen voor Limburg en Vlaanderen. Een goed integraal waterbeleid is dan ook noodzakelijk en cruciaal. Bepaalde beslissingen aangaande deze waterlopen kunnen enkel genomen worden door het bekkenbestuur. De gouverneur is voorzitter van het Maasbekkenbestuur en deelt het voorzitterschap van het Demerbekkenbestuur afwisselend met zijn collega uit Vlaams-Brabant.