Cultuur Offensief Limburg

Gouverneur Lantmeeters enthousiast over eerste resultaten van samenkomst  “Cultureel Offensief Limburg” 

In de ambtswoning van de gouverneur bereikten een groep sleutelfiguren uit de Limburgse kunst – en cultuurwereld op 9 september 2020 een consensus over de wijze waarop men samen een antwoord wil bieden op de prangende noden in de sector.

De groep engageerde zich om onder begeleiding van de gouverneur zowel op korte termijn (door bijkomende expertise in te brengen en verder in te zetten op kennisdeling) de Limburgse dossiers kwalitatief te versterken als op lange termijn samen te werken aan een structurele verankering, van het kunst en cultuurlandschap in Limburg.

De eerstvolgende periode zal er hiertoe een plan uitgetekend worden, zal er een voorstel komen van wie (welk profiel) en welke middelen er nodig zijn om dit traject te starten en zullen organisaties en instellingen die nog niet betrokken zijn aangesproken worden. En dit minstens om te borgen dat wat vandaag in Limburg bestaat kan blijven bestaan.

Willen we echter op termijn dat de Limburgse kunst  – en cultuurinstellingen aan kracht en impact winnen dan is er naast het creëren van een vruchtbare voedingsbodem waarop artistiek talent organisch kan groeien ook nood aan een soort van ‘talentontwikkelingsorganisatie” die over de steden , gemeenten en organisaties heen verbindend werkt en tegelijk “creatief Limburg” positioneert vertrekkend van een sterk uniek concept waarmee we het verschil kunnen maken.

De lat ligt hoog maar de ambitie en de wil zijn aanwezig om er iets van te maken.