Eindejaarsvuurwerk wordt sterk afgeraden door de slechte weersvoorspellingen met hevig wind

In onze provincie wordt met eindejaar geen provinciaal verbod afgekondigd. Dit verbod zou onmogelijk te controleren zijn en in verschillende Limburgse gemeenten geldt reeds een verbod of is er een vergunning nodig. Gemeenten kunnen daarnaast ook afhankelijk van de situatie steeds bijkomende beperkingen opleggen.

Vuurwerk afsteken houdt wel altijd ernstige risico’s in. Risico’s die met de aangekondigde sterke wind alleen maar groter worden. Elk jaar gebeuren er rond nieuwjaar ongelukken met vuurwerk. Handletsels, verwondingen in het gezicht, brandwonden en schade aan huizen zijn slechts enkele van de meest voorkomende ongevallen. In overleg met onder andere de brandweer en medische diensten roept de gouverneur daarom op om dit jaar geen vuurwerk af te steken.

Zorg voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid en gezondheid van uw familie, buren, vrienden en dierbaren. Steek geen vuurwerk af. Zo houden we het samen veilig voor elkaar. Bovendien vermijd je ook fysieke, materiële en financiële schade die je door het afsteken van vuurwerk zou kunnen veroorzaken.

Maak er een mooi en vuurwerkvrij eindejaar van!