Stoomcursus noodplanning

Gouverneur Lantmeeters heeft gisteren op zijn eerste werkdag al meteen een uitgebreid bezoek gebracht aan de dienst Noodplanning en Crisisbeheer. Dit is de dienst die onder andere instaat voor rampenbestrijding, de opmaak van noodplannen en de organisatie van allerlei oefeningen.

Omdat de gouverneur binnen de provincie de eindverantwoordelijke is voor dit domein, kreeg hij via een stoomcursus alvast de belangrijkste principes mee.