Eedaflegging nieuwe burgemeester Pelt

De heer  Dennis Fransen wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Pelt, met ingang van 1 januari 2023.

Bij besluit van 12 december 2022 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen is de heer Dennis Fransen benoemd tot burgemeester van de gemeente Pelt. Hij volgt de heer Frank Smeets op.

Op 20 december legde de heer Dennis Fransen de eed af bij de gouverneur.