De Warmste Week voor het eerst in de warmste provincie

Als warme en gastvrije provincie ontving Limburg dit jaar voor het eerst De Warmste Week. Een week lang werd provinciehoofdstad Hasselt omgetoverd tot de warmste plek in Vlaanderen. Een plek waar kansarmoede eindelijk de aandacht kreeg die het eigenlijk altijd verdient. Net als veel anderen nam ook het Limburgse provinciebestuur het initiatief om De Warmste Week te steunen en kansarmoede tegen te gaan. Deze ochtend zakten gedeputeerden Inge Moors, Igor Philtjens en Tom Vandeput, samen met gouverneur Jos Lantmeeters, af naar het Hasseltse Stadspark om er namens de provincie een cheque van 10 000 euro te overhandigen aan de organisatie van De Warmste Week.

De warmste provincie

“Wanneer een initiatief zoals De Warmste Week in Limburg plaatsvindt, spreekt het voor zich dat het provinciebestuur er zijn schouders mee onder zet. Niet alleen omdat we verheugd zijn dat onze provinciehoofdstad als locatie werd gekozen, maar ook omdat Limburg deze week kon tonen dat het echt de warmste provincie is”, zegt gedeputeerde Inge Moors. “Kansarmoede is bovendien een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt en waar bijvoorbeeld ook het Limburgse onderwijs hard door wordt getroffen. Elk initiatief om deze problematiek onder de aandacht te brengen, verdient dus onze volwaardige steun”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens .

Iedereen ambassadeur

De deputatie besliste daarom om voor elk personeelslid een vlammetje aan te kopen. ”Dit liet onze medewerkers toe om ook buiten de muren van het Provinciehuis hun ambassadeurschap uit te dragen en De Warmste Week extra onder de aandacht te brengen. Een mooie manier om alle Limburgers te inspireren om ook hun warm hart te tonen en een bijdrage te leveren in de strijd tegen kansarmoede”, gaat gedeputeerde Igor Philtjens verder.

Acties steunen

Binnen de muren van het Provinciehuis vonden er alvast leuke acties plaats. De Directie Facilitair Beheer verkocht snoepzakken en organiseerde een uitgebreid ontbijt voor alle provinciale medewerkers om geld in te zamelen, terwijl PCVO Limburg onder de noemer “Quiz je warm aan solidariteit” een quiz organiseerde ten voordele van De Warmste Week.

“Het deed ons plezier om te zien dat het provinciepersoneel zich op allerlei manieren inzette voor De Warmste Week. Dat de acties een succes waren, tonen de bedragen die ze opbrachten”, vertelt een tevreden gedeputeerde Tom Vandeput. “In het spoor van onze medewerkers besloot de deputatie om namens de Limburgers 10 000 euro te schenken. Een leuke extra om kansarmoede tegen te gaan”, sluit gedeputeerde Inge Moors af.