Eedaflegging nieuwe burgemeester Sint-Truiden

Mevrouw Ingrid Kempeneers wordt benoemd tot burgemeester van Sint-Truiden.

Bij besluit van 14 december 2022 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen is mevrouw Ingrid Kempeneers benoemd tot burgemeester van de stad Sint-Truiden.

Op 16 december legde mevrouw Ingrid Kempeneers de eed af bij de gouverneur.