Gehoorverlies hoger op de maatschappelijke agenda

Gouverneur Jos Lantmeeters ontving vandaag NKO-arts Dokter Janssens de Varebeke (Jessa), ONICI-directeur Leo de Raeve en Rob Beenders, auteur van “Mijn Hoorreis” en drager van een cochleair implantaat en hoortoestel in het provinciehuis voor een gesprek over gehoorverlies.
Met dit initiatief wil de gouverneur gehoorverlies hoger op de agenda plaatsen en hooroplossingen beter bespreekbaar maken. 12%  van de Belgische bevolking heeft rechtstreeks te maken heeft met slechthorendheid, dat zijn 105.916 Limburgers, cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat dit aantal exponentieel zal stijgen de komende jaren.

Gehoorproblemen komen alsmaar vaker voor, ook bij Limburgers. Naar schatting 11.5% van de 18+ lijdt aan gehoorverlies. Slechts 34% van hen hebben ooit een gehooronderzoek ondergaan en 30% van de mensen met gehoorverlies draagt een hoortoestel. Er bestaat geen leeftijd voor hooroplossingen, zowel jong als oud kan hiermee geholpen worden, dit kan gaan van een traditioneel hoortoestel tot een cochleair implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies.

De voornaamste reden waarom bijna 70% niet kiest voor een hooroplossing is omwille van

•       Gebrek aan duidelijke informatie

•       Een verkeerd beeld over hooroplossingen

•       Een verkeerde inschatting van opgelopen hoorschade

Recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie geven aan dat 466.000.000 mensen gehoorverlies hebben. Tegen 2050 zal dit stijgen naar 900.000.000.

70% van de mensen met gehoorverlies besprak dit met hun huisarts. Toch zijn heel wat Limburgers zich niet bewust van hun gehoorverlies omdat dit vaak zeer traag evolueert.

Sedert 1998 wordt aangeboren slechthorendheid bij pasgeborenen gescreend door Opgroeien! (voormalig Kind & Gezin). Dit is essentieel voor vroegtijdige detectie en behandeling van deze zeer jonge slechthorenden, voor optimale ontwikkeling van de taal en integratie in normaal onderwijs en het bereiken van optimale sociale omgang. Voor volwassenen bestaat er geen structureel georganiseerde screening. Echter kan vroegtijdige detectie en aanpak ook voor deze leeftijdsgroep van  belang zijn. 

Niet kunnen horen is meer dan niet goed kunnen communiceren.

“Het overleg met de betrokkenen  heeft me geleerd dat het niet kiezen voor een hooroplossing verder gaat dan minder goed kunnen horen of communiceren” aldus Gouverneur Lantmeeters. “Het kan invloed hebben op zelfstandig kunnen leven, heeft impact op het werk, verhoogt de kansen op een depressie of een burn-out maar versnelt ook het krijgen van dementie of cognitieve achteruitgang. Vroegdetectie van gehoorverlies is dus cruciaal.

Met dit gesprek wil ik als gouverneur meewerken om gehoorverlies meer bespreekbaar te maken en hoop ik een steentje te kunnen bijdragen om hooroplossingen uit de taboesfeer te halen. “