Taskforce Einstein Telescoop (ET) –  22.09.2021

Van ambitie naar actie

Onder leiding van gouverneur Jos Lantmeeters vond vandaag de eerste bijeenkomst plaats van de Taskforce Einstein Telescoop B- Limburg.

(quote gouverneur) ” ET is het eerste belangrijke BIG SCIENCE project voor Vlaanderen en België dat onze provincie aandoet en dat wij bijgevolg niet mogen mislopen. Het potentieel op vlak van technologie, innovatie, onderwijs, industrie,… is immers eindeloos. Daarom is het belangrijk om alle Limburgse, Vlaamse en Belgische actoren bij dit boeiende project te betrekken om onze locatie voor de realisatie van ET beter te coördineren en zo een maximale impact op de regio en lokale industrie/ economie te verzekeren.”

Deze Taskforce moet uitgroeien tot een actiegericht platform dat de juiste mensen en organisaties samen brengt, aanzet tot een uitwisseling van ideeën en ervaringen maar vooral een agenda hanteert die oproept tot concrete acties, engagementen en doelgerichte communicatie.

De conclusies en afspraken na deze eerste bijeenkomst kunnen als volgt worden samengevat:

  • Werken aan betere informatiedoorstroming, PR en communicatie en verdere bewustwording vooral dan van het politieke niveau.
  • Professionalisering en structurering van het ET project door middel van het creëren van een overkoepelende coördinatie
  • Directe actielijn opzetten voor het bekomen van zowel structurele financiering als extra middelen voor onder meer de voorbereidende fase als de installatie van een centrale coördinatie (Liaison Officer)
  • ET positioneren als Innovatief Europees project op het Big Science Business Forum te Granada 2022.
  • Afstemmen op de resultaten van de High Level groep (interministeriële conferentie) die deze maand nog zal plaatsvinden en waarop het project ET zal geagendeerd staan.

Volgende bijeenkomst van de Taskforce wordt voorzien in februari 2022.

Naast een rapportering van de voortzetting van het project en het beantwoorden van de open issues zal er dan ook stilgestaan worden bij een aantal thema’s en risico’s die bij een infrastructuurproject van deze omvang moeten bekeken worden en waarvan de inschatting juist moet gebeuren; het gaat dan onder meer over milieurecht en vergunningen, eigendoms- en goederenrecht, etc … .

Tot de realisatie van het ET project wacht ons nog een lang en complex traject. Iedereen is er echter van overtuigd dat het de moeite waard is om samen met de euregionale partners voluit te gaan voor onze kansen. Het ET project zal ongetwijfeld een bijzondere hefboom betekenen voor onze regio. Het kan ons laten uitgroeien tot een unieke site van kennis en hoogtechnologisch onderzoek met spin offs in tal van andere sectoren en domeinen. Maar vooral zal het project ervoor gezorgd hebben dat we in de euregio via een unieke samenwerking met alle betrokken overheden en partners een fantastisch resultaat hebben neergezet.