Thema-actie Verkeersveiligheid

Leerlingen, ouders en leerkrachten beginnen morgen aan het nieuwe schooljaar en zullen opnieuw de verplaatsing naar school maken met de (brom-)fiets, de auto of het openbaar vervoer.

De schoolomgeving kan rond de aankomst- en vertrektijden een druk “verkeersknooppunt” zijn. Om de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving te garanderen organiseert de gouverneur, in samenwerking met het provinciebestuur, de burgemeesters, de politiediensten en het Limburgs parket voor de 20ste keer de provinciaal gecoördineerde thema-actie “Veilig Schoolverkeer”.

De politie zal tijdens de thema-actie extra aandacht besteden aan overtredingen begaan door zowel volwassenen, jongvolwassenen als kinderen. In de schoolomgeving zal bij volwassenen gecontroleerd worden op het dragen van de veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid. De jongvolwassenen en kinderen worden gecontroleerd op de technische eisen van hun fiets/bromfiets en op het (rij)gedrag in het verkeer.

Om deze actie te doen slagen, hebben wij de medewerking van de steden en gemeenten, de politiezones en het parket. In de vorige jaren werkten deze partners reeds actief mee.

Er werden via de politiezones affiches en folders met veiligheidstips aan de scholen ter beschikking gesteld met een begeleidende brief om dit te bespreken met de leerlingen en ouders. Aan de burgemeesters werd gevraagd om er op toe te zien dat zowel lokale politie als onderwijsinstellingen zich inzetten voor deze thema-actie.

We hopen ook dit schooljaar op een vlotte samenwerking zodat we samen opnieuw een succesvolle thema-actie “Veilig Schoolverkeer” kunnen organiseren.

Veel succes met het nieuwe schooljaar!