Limburgse gouverneur bezoekt het Sint-Franciscusziekenhuis

Om de ziekenhuismedewerkers een hart onder de riem te steken bracht de heer Gouverneur Lantmeeters deze ochtend een bezoek aan het Sint-Franciscusziekenhuis. De ziekenhuizen in Limburg zijn immers ernstig getroffen door het coronavirus en dit na een eerste zware golf in het voorjaar.

Met zijn aanwezigheid wil de heer Gouverneur zijn betrokkenheid tonen aan de medewerkers in het Sint-Franciscusziekenhuis.

Onze gouverneur kreeg een rondleiding en bezocht verschillende covid-  maar ook niet-covidafdelingen. Op deze manier kon hij ondervinden hoe complex de organisatie is om tegelijk aan zowel covid- en niet-covid patiënten de nodige medische en verpleegkundige zorgen te verstrekken voor onze opgenomen patiënten, hoe zwaar de druk is op verpleging en de geneesheren.  Op de werkvloer kon hij zien dat ook de ondersteunende diensten een  onmisbare schakel vormen in het zorgproces rond de patiënt.

Met de vertegenwoordiging vanuit de huisartsen en burgemeesters benadrukken we het belang van de netwerking met de eerste lijn in de zorg voor onze patiënten.

De samenwerking met de eerste lijn is immer essentieel naast de ziekenhuisnetwerken.

Door de aanwezigheid van gezondheidsinspecteur Winne Haenen werd ook de aandacht gevestigd op de spreiding van de draaglast/draagkracht binnen het ziekenhuisnetwerk en daarbuiten.

Voor het Sint-Franciscusziekenhuis is het een belangrijk teken hoezeer iedereen begaan is met de druk voor de ziekenhuismedewerkers, artsen, heel de zorgsector, die nu al maanden aanhoudt. Tegelijk is het ook een uiting van de bezorgdheid van de Gouverneur, de burgemeesters maar ook van al de ziekenhuismedewerkers over de veiligheid van de Limburgers en een warme oproep om samen sterk te zijn.

PERSBERICHT Sint-Franciscusziekenhuis naar aanleiding van het bezoek van Gouverneur J. Lantmeeters op 09.10.2020