Gouverneur Lantmeeters bezoekt Family Justice Center

Gisteren bezocht gouverneur Lantmeeters het Family Justice Center (FJC) in Genk. In het FJC op campus Portavida werken hulpverlening, politie en justitie intensief samen om de problematiek van intrafamiliaal geweld gecoördineerd aan te pakken. Een aanpak die loont én nodig is, zeker nu de tweede lockdown het risico op geweld in gezinnen opnieuw doet toenemen. De gouverneur kreeg in Genk een toelichting bij de werking en de toekomstplannen van het FJC. In 2022 wil het centrum, dat vandaag 40% van Limburg dekt, in de hele provincie actief zijn. Nadien zal het FJC met Vlaamse financiering worden uitgebouwd tot een laagdrempelig centrum dat rechtstreeks toegankelijk is voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Tijdens zijn werkbezoek aan het FJC Limburg, bedankte gouverneur Lantmeeters allereerst de aanwezige medewerkers voor hun inzet. Want net zoals in de eerste golf van de coronacrisis, zorgt ook de tweede lockdown voor heel wat verontrusting bij professionals en extra inspanningen om aanklampend te blijven werken met risicogezinnen. “Niet alleen zien we een lichte stijging van het aantal meldingen dat via politie bij het FJC terechtkomt, we merken vooral dat er zich ernstigere geweldsfeiten voordoen”, zegt Sabrina Reggers, coördinator van het FJC. “Voor de coronacrisis categoriseerden we zo’n 53% van de situaties die bij het FJC terechtkwamen als medium tot hoog risico. Sinds half maart is dat gestegen naar 57%.”

Gouverneur Jos Lantmeeters: “De coronacrisis heeft nogmaals het belang duidelijk gemaakt van een zo efficiënt mogelijke aanpak rond intrafamiliaal geweld, met hulpverlening, politie en justitie onder één dak. Want in gezinnen waar het al scheef zat, loopt het nu nog sneller fout. Gelukkig kunnen hulpverleners gezinnen vandaag opnieuw nauwer bijstaan en opvolgen – in tegenstelling tot de eerste lockdown toen de ondersteuning noodgedwongen vaak beperkt bleef tot telefonische en digitale hulp. Daarom nogmaals een oproep: zoek hulp als je met intrafamiliaal geweld in aanraking komt, onze professionals staan klaar om iedereen te helpen.”

Uitrol FJC-werking in heel Limburg

Momenteel werkt het FJC Limburg – met locaties in Genk (Portavida) en Hasselt (Welzijnscampus) – in de politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad, wat overeenkomt met een regio van zo’n 330.000 inwoners of circa 40% van Limburg. Elke maand melden de betrokken politiediensten een 100-tal gezinnen aan bij het FJC. Als na risicotaxatie de situatie als medium of hoog risico wordt ingeschat, bundelt het centrum alle benodigde informatie over het gezin, zodat een gecoördineerde aanpak mogelijk is en hulpverleners sneller én beter de betrokken gezinnen kunnen begeleiden.

In 2022 wil het FJC zijn huidige werking op basis van politiemelding doortrekken naar alle gemeentes en politiezones in onze provincie. Gouverneur Lantmeeters steunt alvast deze uitbreiding, die eenzelfde aanpak en dienstverlening voor heel Limburg mogelijk maakt.

Uitbouw naar rechtstreeks toegankelijk centrum

Tegelijk start deze maand, in opdracht van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir, een onderzoek naar de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke centra intrafamiliaal geweld in Vlaanderen. In zo’n laagdrempelig centrum kunnen slachtoffers en gezinnen die geconfronteerd worden met geweld terecht voor alle mogelijke informatie en hulp, zonder verplichting om klacht in te dienen.

Zuhal Demir: “De uitrol van de Family Justice Centra in Vlaanderen is een prioriteit in ónze aanpak van intrafamiliaal (seksueel) geweld. Daarom investeert de Vlaamse overheid de komende jaren negen miljoen euro om, op basis van de bestaande Family Justice Centra in Antwerpen, Limburg en Mechelen, nog meer laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke Centra voor intrafamiliaal geweld uit te bouwen in gans Vlaanderen. Dat ook de gouverneur onze aanpak steunt, telt als krachtig signaal naar de slachtoffers: blijf er niet mee zitten, we zijn er om u te helpen.”