Tijdelijk onttrekkingsverbod in Limburg

Om de effectiviteit van het onttrekkingsverbod van 9 juni 2023 in de provincie Antwerpen te ondersteunen, wordt er gelijktijdig ook in Limburg een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld voor enkele kleinere stroomgebieden.

Het gaat over de bovenlopen van de onbevaarbare waterlopen die in het Antwerpse verbod zijn opgenomen.

Concreet gaat het over de stroomgebieden van de Molse Nete en de Grote Laak, beide onderdeel van het Netebekken.