Ontvangst Consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden

Op dinsdag 29 november 2022 bracht de Consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden, mevrouw Karen Van Stegeren, een gelegenheidsbezoek aan gouverneur Jos Lantmeeters.