Actieplan ‘Aan de catastrofe ontsnapt’ na evaluatie wateroverlast juni 2021

Gouverneurs na evaluatie watersnood juli 2021 door Demerbekkenbestuur: “We zullen het waterbeheer anders moeten organiseren om ons beter te beschermen tegen wateroverlast.”


Op 25 januari keurde het bekkenbestuur van het Demerbekken, onder voorzitterschap van de provinciegouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant een actieplan en aanbevelingen goed die toekomstige wateroverlast meer zullen beperken of zelfs voorkomen. Dit actieplan met tal van (preventieve) waterbeheersmaatregelen werd opgesteld na een grondige evaluatie van de overstromingen van juli vorig jaar.

Bij de wateroverlast van juli 2021 ontsnapte het Demerbekken maar net aan een heuse catastrofe. De overvloedige regenval en extreem hoge waterstanden stonden in schril contrast met de afgelopen drie jaar van extreme droogte en watertekort. Helaas zal door de klimaatverandering dergelijk extreem weer in de toekomst nog voorkomen. ”De overstromingen van juli 2021 zijn een wake-up call geweest om het op een andere manier aan te pakken,” zegt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren. “Om ons in de toekomst beter te wapenen tegen extreme weersomstandigheden moeten we een versnelling hoger schakelen. Dit doen we door overheden en waterbeheerders nauwer te laten samenwerken, en de effectieve uitvoering van geplande acties strikter op te volgen.“

“We moeten het watersysteem herstellen in plaats van ons te beperken tot symptoombestrijding. Ook de noodplannings- en crisisprocessen moeten aangepast.”

Gouverneur Jos Lantmeeters

Het Demerbekkenbestuur verzamelde na de overstromingen alle informatie bij waterbeheerders en experten en verwerkte dit in een rapport, met als titel ‘aan de catastrofe ontsnapt’. Veel projecten voor waterbeheersing staan in de stijgers en de oplossingen zijn bekend. Maar we willen meer, beter, sneller en integraler schakelen op het terrein. Het actieplan van het bekkenbestuur focust zowel op quick wins als op structureel herstellen van het watersysteem via de tien integrale projecten van het Demerbekken.
Daarnaast roept het Demerbekken ook de verschillende beleidsniveaus op om de uitdagingen samen, effectief en efficiënt aan te pakken. Om water optimaal te bergen moet de hele vallei bekeken worden en zullen gemeenten, provincie, alle waterbeheerders en aangelanden de handen in elkaar moeten slaan.

“We zijn in juli aan een catastrofe ontsnapt – om ons te wapenen tegen extreem weer zullen alle overheden en waterbeheerders samen moeten werken en een versnelling hoger moeten schakelen!”

Gouverneur Jan Spooren

Het actieplan ‘aan de catastrofe ontsnapt’ focust op het versterken van onze twee belangrijke verdedigingslinies. Gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters: “Een eerste verdedigingslinie in het actieplan is het vertragen van overstromingspieken. Daarnaast moeten we water maximaal spreiden over de vallei om zo ruimte voor water te creëren. En tenslotte moeten we beter anticiperen op schade en op neveneffecten. Dit is een enorme opdracht, die tijd vraagt. Daarom wordt ook de tweede verdedigingslinie aangescherpt: het crisisbeheer. De komende maanden zetten we in op een sterkere afstemming tussen waterbeheerders en noodplanningsdiensten. Dit zal uitmonden in een Bijzonder Nood- en InterventiePlan voor het Demerbekken.”

Het volledige actieplan kan worden gedownload via onderstaande link.