Gouverneur Jos Lantmeeters brengt Limburgse burgemeesters samen voor een overleg over “De wolf in Limburg”.

Op 23 november 2021 om 15 uur is er een uitgebreid overleg gepland over de aanwezigheid van de wolf in Limburg. Samen met de 42 burgemeesters, het Agentschap Natuur en Bos  en een aantal experten (Natuurpunt, Wolf Fencing Team, e.a. ) zullen diverse aspecten tijdens het online overleg aan bod komen.

“Een aantal burgemeesters deelden hun bezorgdheden over de problemen die zij ervaren met wolven in hun gemeente. Het is belangrijk om die bezorgdheden weg te nemen en na te denken over een goede aanpak én om dit vervolgens ook helder te communiceren naar de burger en alle belanghebbenden ”, aldus gouverneur Jos Lantmeeters.

Het Agentschap voor Natuur en Bos samen met het INBO zal de nodige inhoudelijke en wetenschappelijke ondersteuning bieden. De bedoeling is om tot concrete oplossingen te komen over hoe we natuur en mens kunnen verenigen. Tijdens het burgemeestersoverleg zal er een actuele stand van zaken gegeven worden waarna verschillende aspecten aan bod komen rond sensibilisering, preventie, subsidie- en schaderegelingen en communicatie.

“Een aantal onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld de afhandeling van schadegevallen, de bijkomende maatregelen die beschikbaar zijn om aanvallen te vermijden en welke subsidies hiervoor aangewend kunnen worden. De precieze agenda van het overleg zal in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos nog worden opgemaakt”  besluit gouverneur Lantmeeters.

Foto: © Vilda/Rollin Verlinde