Wateroverlast Limburg

Onder leiding van gouverneur Jos Lantmeeters is vandaag de provinciale crisiscel samengekomen, aangevuld met specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De huidige weermodellen voorspellen vooral veel regen en mogelijke problemen in het oosten en zuiden van de provincie. De laatste weermodellen gaan uit van een gespreide neerslag tot donderdag middag. Lokaal kunnen er wel hevige stortbuien mogelijk zijn.  Op dit ogenblik is de situatie in de Voerstreek kritiek.

Op een zestal posten verspreid over de hulpverleningszones zal de brandweer lege zandzakken voorzien. Concreet handelt het om de brandweerkazernes van Hasselt, St-Truiden, Genk, Bilzen, Lommel en Bree. Wij vragen uitdrukkelijk dat alleen de inwoners waarbij het water in de woning loopt of dreigt te lopen langskomen om deze op te halen, gezien de voorraad beperkt is.

De voorraad zandzakjes is beperkt. Dit betekent dat deze zaadzakjes enkel bestemd zijn voor mensen die er nood aan hebben.  Met andere woorden niet voor mensen die nooit wateroverlast hebben, niet ter bescherming van tuinhuisjes,… Een strategische voorraad wordt achter de hand gehouden.

Daarnaast wordt gevraagd aan burgers om zelfredzaam, creatief en solidair te zijn. Met eenvoudige middelen kan het instromen van water in een garage moeilijk gemaakt en/of  vermeden worden. Met  deze preventieve maatregelen kunnen de hulpdiensten zich focussen op de zwaarst getroffen gebieden. Vergeet niet om bij onmiddellijke dreiging van overstroming gastoevoer en elektriciteit volledig af te sluiten, zodat nutsvoorzieningen zelf geen aanleiding zijn voor brand of andere problemen tijdens de evacuatie. Tegelijk zorgt het afgesloten zijn van de nutsvoorzieningen dat de veiligheid van de terugkeer vergroot. Schakel ook alle aparte verwarmingstoestellen uit, alsook de toevoer. Zo kan er geen overstroomd water in de toestellen en/of de leidingen lopen en kunnen de toestellen sneller terug in gebruik genomen worden (voor het drogen van de woning).

De diensten van de gouverneur roepen de 42 gemeentebesturen op om waakzaam te zijn m.b.t. jeugd- en sportkampen die plaatsvinden op hun grondgebied. Neem zeker een kijkje op deze terreinen om te zien of er zich problemen voordoen.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade,… ). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de levensbedreigende noodoproepen.

Meer informatie op www.waterinfo.be