Minister van Binnenlands Bestuur belast gouverneur met de opdracht een tuchtonderzoek op te starten ten aanzien van titelvoerend burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren.

Gouverneur kan bevestigen dat hij heden deze opdracht vanwege de minister van binnenlands bestuur Bart Somers heeft ontvangen waarbij hem gevraagd wordt een tuchtonderzoek te voeren, een tuchtverslag op te maken en een tuchtdossier samen te stellen.

De gouverneur zal gedurende het verloop van deze opdracht niet communiceren en zich onthouden van elke commentaar.

Hij zal de tijd die nodig is nemen om een omstandig onderzoek te voeren en een gedegen verslag op te stellen voor de minister.