Nieuwjaarswensen 2021

Beste Limburgers,

Normaal zou ik nu samen met de collega’s van de Limburgse deputatie een nieuwjaarsontvangst organiseren in het provinciehuis en bij die gelegenheid een nieuwjaarsboodschap brengen

Dit kan helaas niet. Toch wil ik graag langs deze weg jullie kort toespreken.

Dames en heren,

2020 ligt eindelijk achter ons. Een jaar gedomineerd door een verschrikkelijk virus. Een jaar dat ons nog lang zal bijblijven.

In de eerste plaats wil ik daarom namens het provinciebestuur ons medeleven betuigen aan al de families die iemand verloren hebben door het Corona virus. Ik hoop oprecht dat de goede herinneringen troost mogen brengen en het verlies een beetje kunnen verzachten.

Hoewel 2021 zich meer en meer lijkt aan te dienen als een overgangsjaar, moeten we toch durven met een positieve blik vooruit te kijken.

Laat 2021 daarom niet alleen het jaar zijn waarin we het virus onder controle krijgen, maar ook het jaar waarin we extra tijd gaan besteden aan de mooie dingen van het leven  en waarbij we  – als alles goed verloopt –  stilaan terug elkaar mogen ontmoeten en ons normale leven weer kunnen opnemen.

In het bijzonder wil ik dit moment aangrijpen om de lokale handelaars en alle Limburgse ondernemers een hart onder de riem te steken. Zij hebben veerkracht getoond, zijn soms zeer creatief geweest maar vooral,  ze zijn moedig blijven volhouden.

Ik hoop dat velen onder jullie deze moeilijke periode hebben kunnen overbruggen en dat er in het nieuwe jaar nieuwe kansen en opportuniteiten ontstaan. Jullie verdienen ons respect!

Daarnaast wil ik mij ook richten tot al die werknemers en vrijwilligers uit het verenigingsleven, de jeugd, sport en de socio – culturele sector.

Afgelopen jaar is ook voor jullie een rampjaar geweest. Niet alleen wat de werking betreft, maar ook financieel en mentaal . Ik hoop dat je de bezieling en de geestdrift van weleer weer opnieuw kan opwekken en de energie kan terugvinden om een nieuwe doorstart te maken. Jullie zijn het hart en de ziel van onze samenleving.

Tot slot een welgemeend woord van waardering aan alle zorgverleners en alle medewerkers uit de sociale sector. Jullie werk is onbetaalbaar. Gisteren, vandaag maar ook morgen zal uw inzet nog steeds nodig zijn. De mensen die het fysiek of mentaal moeilijk hebben, hebben je nodig. Ik hoop dat je de kracht blijft vinden om het o-zo-belangrijke werk te blijven doen!

Beste Limburger,

Heb vertrouwen, er is altijd licht aan het einde van de tunnel.

Hou de moed er dus in, want we zijn het onszelf en onze naasten verschuldigd om er het beste van te maken. Ook en vooral als het moeilijk gaat.

Aan alle Limburgers, wens ik een gezond, gelukkig en hopelijk een geanimeerd 2021!