Strengere maatregelen binnen eerstelijnszone Noord-Limburg

Bredere testing in Eerstelijnszone Noord-Limburg en een verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar in zes Noord-Limburgse gemeenten.

Vanmorgen vond er een eerste overleg plaats tussen de stad Hamont-Achel, de gouverneur en volgende partners: Agentschap Zorg en Gezondheid, Eerstelijnszone Noord-Limburg, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het regionaal ziekenhuis Noorderhart. Dit naar aanleiding van een aantal alarmerende besmettingen binnen kleuter- en basisscholen in Hamont-Achel, in middelbare school WICO Campus Hamont en in de woonzorgcentra ‘Aan de Beverdijk’ en ‘Sint-Jan Berchmans’.

Het gaat om een opmerkelijke stijging van het aantal besmettingen in één week tijd. Er zal een brede testing gebeuren bij leerlingen en personeelsleden van de betrokken scholen. Dit gebeurt met behulp van de testbus van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Uit voorzorg heeft de gouverneur in overleg met de 6 burgemeesters beslist om alle buitenschoolse activiteiten (incl. kampen) voor kinderen onder 13 jaar binnen de Eerstelijnszone Noord-Limburg (Hamont-Achel, Lommel, Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Bocholt) voorlopig stop te zetten vanaf zondag 24 januari 2021, en ten minste tot en met vrijdag 12 februari 2021.

In een aantal klassen testte de helft van de kinderen positief op het virus. Er is een vermoeden dat het om de Britse variant gaat. Gezien deze verontrustende resultaten, worden er morgen en overmorgen bijna 600 testen bij leerlingen en personeelsleden uitgevoerd. Daaropvolgend vindt er opnieuw topoverleg plaats om indien nodig de strategie bij te stellen met als doel een beter beeld van de omvang te schetsen (zodra de testresultaten bekend zijn) en een bredere uitbraak te voorkomen.

In consensus is beslist om volgende maatregelen te nemen:

  • Het testen in de ELZ Noord-Limburg vanaf morgen uit te breiden. Alle betrokkenen zullen hiervan persoonlijk verwittigd worden door de school of het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en ontvangen een uitnodiging.
  • Er is een bezoekverbod aan de betrokken WZC en het ziekenhuis Noorderhart.
  • Ouders van positief geteste kinderen moeten de quarantainemaatregelen strikt naleven. Draag altijd een mondneusmasker. Was vaak je handen. Laat geen andere personen binnen in je huis. Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt. Meet twee keer per dag je temperatuur.
  • Ouders van kinderen die nog niet getest zijn, of ouders van kinderen die (voorlopig) negatief getest zijn, moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken gedurende 14 dagen en extra voorzichtig zijn. Bijvoorbeeld: thuiswerk, geen knuffelcontact, … Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen. Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen ouder dan 12 jaar)
  • Alle buitenschoolse activiteiten (incl. kampen) voor kinderen onder 13 jaar stop te zetten vanaf zondag 24 januari 2021 en dit ten minste tot en met vrijdag 12 februari 2021 op het grondgebied van de volgende steden en gemeenten binnen de Eerstelijnszone Noord-Limburg: Hamont-Achel, Lommel, Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Bocholt. We rekenen daarbij ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders in deze gemeenten om hun kinderen onder 13 jaar ook niet te sturen naar buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten elders in Limburg of daarbuiten.

Vb. Een kind van 8 jaar uit Hechtel-Eksel dat danst bij een club in Houthalen-Helchteren of een kind van 5 jaar uit Lommel dat tekenles volgt in Bergeijk (NL). Daar vragen we om deze activiteiten – gezien het doel het indijken van de verspreiding is – ook minstens tot en met 12 februari 2021 niet te doen.

  • Elke buitenschoolse kinderopvang (BKO) die kinderen vanuit verschillende scholen opvangt dient te sluiten tot en met 12/2/2021. Er dient wel een alternatief georganiseerd te worden in de scholen (of een school) waarbij er geen scholen en geen clusters van leerlingen gemengd worden. Dit alternatief is er zowel voor ouders met een essentieel beroep als met een niet-essentieel beroep, om te vermijden dat anders naar oplossingen bij grootouders wordt gezocht. Om het risico op besmetting te beperken wordt dan ook expliciet opgeroepen om de kinderen niet door grootouders op te laten opvangen.

We zijn ons er ten volle van bewust dat dit een ernstige inperking is van de vrijheid van de kinderen in deze regio en dat dit ook een impact heeft op het hele gezin. Echter, de ernst van de situatie laat ons geen andere keuze. We beogen met deze bijkomende preventieve maatregelen de bredere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. We volgen de evolutie op de voet.

Het is en blijft van het grootste belang om de zes gouden coronaregels te blijven volgen. Deze maatregelen bieden nog steeds de beste bescherming tegen het virus, ongeacht de variant.