Studenten Limburgs Hoger Onderwijs schieten zorg- en welzijnssector ter hulp

De Limburgse zorg- en welzijnssector staat onder grote druk door COVID-19. Studenten van diverse zorgopleidingen van de Universiteit Hasselt en de Hogescholen PXL en UCLL gaan daarom mee helpen in de strijd tegen het virus.

Gouverneur Jos Lantmeeters is blij met het initiatief van het Limburgs Hoger Onderwijs. “De situatie in de zorgsector is zeer ernstig en vraagt enorm veel van de professionals die er in moeilijke omstandigheden aan het werk zijn. Dit initiatief kan zeker een belangrijke bijdrage leveren om het zorgpersoneel te ondersteunen. Veel respect en dank aan alle studenten voor hun engagement!”

De studenten zullen de volgende weken en maanden waar mogelijk ondersteuning bieden. Via de speciaal hiervoor ontworpen website www.studenthelptzorg.be kunnen zorginstellingen die hulp wensen, zich aanmelden.

De coronapandemie heeft een enorme impact op onze zorginstellingen. Er zijn handen tekort in zowel de zorg bij COVID-patiënten als in de reguliere zorg. De studenten uit verschillende zorgopleidingen van het Limburgse Hoger Onderwijs kunnen hier een rol spelen. “Uiteraard kunnen onze studenten niet alle noden die er zijn invullen, maar waar nodig willen wij ondersteuning bieden en het werk van de vele zorgverleners in Limburg verlichten”, zegt Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen aan UHasselt.

Breed inzetbaar

De studenten van Hogescholen PXL, UCLL en de Universiteit Hasselt zullen zich op vrijwillige basis kunnen aanmelden om aan de slag te gaan in de Limburgse zorgsector. Het gaat hierbij om de brede zorg- en welzijnssector, dus niet alleen ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook naar eerstelijnszones, huisartsen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en voorzieningen voor personen met een beperking, buitengewoon onderwijs,… “Onze studenten kunnen naast beperkte zorgtaken ook administratieve of logistieke taken overnemen zodat zorgverleners meer tijd vrij hebben voor de meest dringende hulp”, zegt Katherine Nelissen, Opleidingsverantwoordelijke bachelor Verpleegkunde, UCLL.

Studenthelptzorg.be

Zorgorganisaties die gebruik willen maken van dit aanbod kunnen terecht op de website www.studenthelptzorg.be. De hoger onderwijsinstellingen proberen dan om zo snel mogelijk de aanvraag te matchen met studenten. Voor de studenten aan de slag gaan krijgen zij uiteraard nog eerst een opleiding over COVID-19 en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het virus tijdens hun werk in de zorgsector. 

“We hopen dat onze studenten tijdens deze coronacrisis wat broodnodige steun kunnen bieden aan de Limburgse zorgsector”, zegt Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare van Hogeschool PXL.

Dank aan de studenten

Ook Jos Lantmeeters, Gouverneur van Limburg, is blij met het initiatief van de Universiteit Hasselt en Hogescholen PXL en UCLL. “ Het is duidelijk dat de situatie in de zorgsector vandaag zeer ernstig is en enorm veel vraagt van de vele professionals die er in moeilijke omstandigheden aan het werk zijn. Dit initiatief kan zeker een belangrijke bijdrage leveren om het zorgpersoneel te ondersteunen. Dat kunnen zorgopdrachten zijn maar ook administratieve taken. Veel respect en dank aan alle studenten voor hun engagement!”

Volgende opleidingen van de drie instellingen werken al mee aan dit initiatief:

verpleegkunde

vroedkunde

ergotherapie

geneeskunde

biomedische wetenschappen

kinesitherapie

orthopedagogie

logistiek management

maatschappelijk / sociaal werk

medisch secretariaat

technologie

medische laboratoriumtechnologie